ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß" ÓÑÒÜ-ÀËÄÀÍÑÊÎÃÎ ÓËÓÑÀ www.uuobor.narod.ru                                                Ссылки на образовательные сайты
ГлавнаяШколыДОУУДОЦИТПроги
   
   
   

 

 

 

   История улуса

 

   Управление образования

 

   Телефонный справочник

 

   Нормативные документы

 

   Планы

 

   ЕГЭ

 

   ÊÏÌÎ

 

   Фотогалерея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ

Ссылки на сайты:

ЕГЭ РС(Я)

Портал информационной поддержки ЕГЭ РФ

Единый Государственный Экзамен

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ñ÷åò÷èê ïîñåùåíèé

 

678350 Республика Саха (Якутия), МР "Усть-Алданский улус (район)", с.Борогонцы, ул. Героя Егорова, 8, тел/факс 8-261-41-408, e-mail: uuobor@bor.sakha.ru

 
Hosted by uCoz