ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÅ ÊÀÇÅÍÍÎÅ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ "ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß" ÓÑÒÜ-ÀËÄÀÍÑÊÎÃÎ ÓËÓÑÀ www.uuobor.narod.ru                                                Ссылки на образовательные сайты
ГлавнаяШколыДОУУДОЦИТПроги

 

 

 

   История улуса

 

   Управление образования

 

   Телефонный справочник

 

   Нормативные документы

 

   Планы

 

   ЕГЭ

 

   КПМО

 

   Фотогалерея

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ

Здесь вы найдете план мероприятий за год и по месяцам

 

План мероприятий

   План мероприятий за год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
 

Ñ÷åò÷èê ïîñåùåíèé

 

678350 Республика Саха (Якутия), МР "Усть-Алданский улус (район)", с.Борогонцы, ул. Героя Егорова, 8, тел/факс 8-261-41-408, e-mail: uuobor@bor.sakha.ru

 
Hosted by uCoz